Oświadczenie o danych osobowych

GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE prowadzi stronę internetową zawierającą ogólne informacje oraz interaktywny obszar do pobierania szablonów oraz list kontrolnych. GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzega ustawowych postanowień w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej oświadczamy, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

Administratorem w rozumieniu ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO), jest:

 • GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE
 • Roderstr. 25
 • 85055 Ingolstadt
 • Telefon: +49 841 / 8818 – 0
 • Telefaks: + 49 841 / 8818 – 100
 • info@gebr-peters.de

Na inspektora ochrony danych wyznaczyliśmy:

 • Inspektor ochrony danych firmy GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik SE:
 • c/o activeMind AG
 • Potsdamer Str. 3
 • 80802 München + 49 89 919294-900
 • datenschutz@peters-service.gmbh

Kontakt z siedzibą w Legnicy:

 • Gebrüder Peters Polska sp. z o.o.
 • Ul. Tadeusza Kościuszki 39
 • 59-220 Legnica
 • Polska
 • Telefon: +48 76 722 45 83
 • info@gebr-peters.pl

1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Korzystając ze wskazanych danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych osoba, której dane osobowe dotyczą, może w każdym czasie skorzystać z następujących praw: prawo do informacji o zgromadzonych u nas danych osobowych oraz o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia zgromadzonych u nas danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, o ile zgodnie z obowiązkami ustawowymi nie wolno nam jeszcze danych usunąć (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania u nas Państwa danych osobowych (art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgody, możecie odwołać ją w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

W każdym czasie możecie się Państwo zwrócić ze skargą do organu nadzorczego, np. do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub do organu właściwego dla naszej siedziby.

2. Na naszej stronie internetowej prowadzimy następujące działania związane z przetwarzaniem danych

2.1 Gromadzenie ogólnych danych i informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

  Rodzaj i cel przetwarzania: Kiedy wchodzicie Państwo na naszą stronę internetową, tj. nie rejestrujecie się ani nie przekazujecie w inny sposób informacji, automatycznie gromadzone są dane o charakterze ogólnym. Te informacje (pliki dziennika serwera) zawierają rodzaj przeglądarki, stosowany system operacyjny, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP oraz tym podobne dane.

  Przetwarzane są one w szczególności w następującym celu:

  • Zabezpieczenia bezproblemowej konfiguracji połączenia z naszą stroną internetową
  • Zabezpieczenia prawidłowego korzystania z naszej strony internetowej
  • Oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz innych celów administracyjnych.

  Nie korzystamy z tych danych w celu wyciągnięcia wniosków odnośnie osoby, której dane dotyczą. Informacje tego rodzaju w razie potrzeby poddawane są przez nas ocenie statystycznej w celu optymalizacji strony internetowej oraz stojącej za nią technologii.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

  Odbiorca: Odbiorcą danych są w razie potrzeby usługodawcy techniczni, którzy jako podmioty przetwarzające zajmują się obsługą i utrzymaniem naszej strony internetowej.

  Okres przechowywania: Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W przypadku danych służących udostępnieniu strony internetowej zasadniczo w momencie, kiedy kończy się dana sesja na stronie.

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnianie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie. Bez adresu IP nie możemy jednak zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i serwisy mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego względu sprzeciw jest wyłączony.

  2.1  Formularz kontaktowy

  Rodzaj i cel przetwarzania: Podawane przez Państwa dane osobowe gromadzone są w celu indywidualnej komunikacji z Państwem. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu mailowego oraz Państwa nazwiska. Służy to przyporządkowaniu zapytania oraz udzieleniu stosownej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6, ust. 1, lit. f RODO). Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcemy umożliwić Państwu nieskomplikowane nawiązanie kontaktu. Podane dane gromadzone są w celu przetworzenia zapytania oraz ewentualnych dalszych pytań. Jeżeli podejmujcie Państwo kontakt z nami w celu zapytania o ofertę, wówczas przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym następuje w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO).

  Odbiorca: Odbiorcami danych są w przedsiębiorstwie właściwi pracownicy lub usługodawcy IT jako podmioty przetwarzające.

  Okres przechowywania: Dane usuwane są najpóźniej 6 miesięcy po przetworzeniu zapytania. W przypadku, gdy dochodzi do nawiązania stosunku umownego, podlegamy ustawowym terminom przechowywania danych zgodnie z Kodeksem Handlowym i usuwamy Państwa dane po upływie tych terminów.

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnienie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak odpowiedzieć na Państwa zapytanie tylko wtedy, gdy wskażecie nam Państwo nazwisko, adres mailowy oraz powód zapytania.

  Sprzeciw: W tym zakresie prosimy o przeczytanie informacji o Państwa prawie sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO w dalszej części oświadczenia.

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie. Jednakże bez ich podania przetworzenie Państwa aplikacji nie jest możliwe.

  Sprzeciw: W tym zakresie prosimy o przeczytanie informacji o Państwa prawie sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO w dalszej części oświadczenia.

  2.2 Stosowanie plików cookie

  Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy tak zwanych „cookies”. W przypadku plików cookie chodzi o niewielkie pliki tekstowe, które gromadzone są na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartphone itd.), kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

  2.2.1 Stosowanie plików cookie niezbędnych ze względów technicznych

  Cel, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny: Stosujemy pliki cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

  W plikach cookie gromadzone są i przekazywane następujące dane:

  Ustawienia zgody na pliki cookie

  Celem użycia plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest uproszczenie korzystania ze strony internetowej dla użytkowników strony. Niektórych funkcji naszej strony internetowej nie można zaoferować bez zastosowania plików cookie. Dla tych funkcji konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana również po zmianie strony.

  Stosujemy następujące pliki cookie – przegląd plików cookie

  Nazwa: verify; cel: Ten plik cookie określa, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie. Data wygaśnięcia: Koniec sesji,

  Nazwa: cookieconsent_dismissed; cel: Status odnośnik do banera; Data wygaśnięcia: 365 dni

  Nazwa: fe_typo_user; cel: identyfikator sesji dla wysłania formularza; Data wygaśnięcia: Koniec odwiedzin na stronie internetowej

  Przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego w zakresie przyjaznego dla użytkownika ukształtowania naszej strony internetowej.

  Odbiorca danych: Odbiorcą danych są w razie potrzeby techniczni usługodawcy, którzy zajmują się obsługą i utrzymaniem naszej strony internetowej jako podmioty przetwarzające. W tym zakresie zawarliśmy z usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Okres przechowywania: Informacje odnośnie okresu przechowywania technicznie niezbędnych plików cookie znajdziecie Państwo w przeglądzie plików cookie.

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnienie wskazanych danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie.  Bez tych danych jednak nie możemy zagwarantować korzystania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i serwisy mogą nie być dostępne lub być ograniczone.

  Sprzeciw: W tym zakresie prosimy o przeczytanie informacji o Państwa prawie sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO w dalszej części oświadczenia.

  2.2.2 Stosowanie plików cookie niepotrzebnych ze względów technicznych

  Cel i podstawa prawna: Częściowo na naszych stronach internetowych stosowane są pliki cookie. Za tą standardową technologią kryją się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na używanym przez Państwa urządzeniu, które między innymi umożliwiają bardziej komfortowe i bezpieczniejsze przeglądanie strony internetowej. Pliki cookie mogą służyć również do tego, aby ofertę na stronie internetowej lepiej dostosować do zainteresowania odwiedzających i na podstawie ocen statystycznych ogólnie ją zoptymalizować.

  Stosujemy następujące pliki cookie – przegląd plików cookie

  Nazwa: vtc_2965; cel: Rozpoznanie powracających odwiedzających. Zależne od kampanii; data wygaśnięcia: 10 lat

  Nazwa: vtc_b; cel: Rozpoznanie powracających odwiedzających. Zależne od kampanii i klienta. Umożliwia między innymi stwierdzenie, czy odwiedzający odwiedzał kilka stron naszego klienta; data wygaśnięcia: 10 lat

  Nazwa: vtc_S_2965; cel; śledzenie aktywności odwiedzających; data wygaśnięcia: koniec sesji

  Podstawą prawną tego przetwarzania danych każdorazowo jest Państwa zgoda, art. 6, ust. 1, lit. a RODO.

  Odbiorca danych: Odbiorcą danych są w razie potrzeby techniczni usługodawcy, którzy zajmują się obsługą i utrzymaniem naszej strony internetowej jako podmioty przetwarzające. W tym zakresie zawarliśmy z usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Okres przechowywania: Informacje odnośnie okresu przechowywania plików cookie niepotrzebnych ze względów technicznych znajdziecie Państwo w przeglądzie plików cookie.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego: Przetwarzanie nie następuje poza obszarem Unii Europejskiej (UE) ani poza obszarem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Oczywiście zasadniczo możecie Państwo przeglądać naszą stronę internetową również bez plików cookie. Przeglądarki internetowe regularnie są ustawiane w ten sposób, abyście zaakceptowali pliki cookie. Na ogół w każdym czasie możecie Państwo dezaktywować użycie plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Prosimy wziąć pod uwagę, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej prawdopodobnie nie zadziałają, jeśli dezaktywujecie Państwo użycie plików cookie.

  Odwołanie zgody: Za pomocą ustawień przeglądarki możecie Państwo usunąć poszczególne pliki cookie lub cały zbiór cookies.  Ponadto otrzymacie informację i instrukcje, w jaki sposób można usunąć te pliki cookie lub z góry zablokować ich przechowywanie.

  Dodatkowo możecie Państwo standardowo zapobiec ładowaniu tak zwanych skryptów. NOScript umożliwia eksport JavaScript, Java i innych wtyczek wyłącznie w zaufanych domenach Państwa wyboru. Informacje oraz instrukcje, w jaki sposób obsługiwać te funkcje, otrzymacie Państwo od dostawcy swojej przeglądarki.

  Profilowanie: Za pomocą narzędzi do śledzenia można ocenić zachowanie odwiedzających stronę internetową oraz dokonać analizy zainteresowania. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

  2.3 Menadżer tagów Google

  Nasza strona internetowa używa menadżera tagów Google. Poprzez tę usługę można zarządzać tagami strony internetowej za pomocą interfejsu. Oznacza to: Nie stosuje się żadnych plików cookie i nie gromadzi się żadnych danych osobowych. Menadżer narzędzi Google wyzwala inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Jednakże menadżer tagów Google nie sięga do tych danych. Jeżeli na poziomie domeny lub plików cookie podjęto dezaktywację, pozostanie ona dla wszystkich tagów śledzących, jeżeli te zostały zaimplementowane przez menadżera tagów Google.

  2.4 Media społecznościowe

  Prowadzimy profile i fanpage na Instagramie i na Facebooku. Za pomocą prostego podlinkowania możecie z naszej strony internetowej dostać się do naszych serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Platformy te są dostarczane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Prowadzimy strony na Facebooku i Instagramie, aby móc informować naszych klientów oraz osoby zainteresowane o naszych świadczeniach. Nie możemy wykluczyć, że przy wywołaniu naszych prezentacji w tych mediach społecznościowych nie następuje przeniesienie danych do państwa trzeciego, np. na serwer z lokalizacją w USA.

  Ponadto wskazujemy, że jako administrator fanpage na Facebooku i Instagramie łącznie z Facebookiem jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę (art. 26 RODO). W tym zakresie zawarliśmy z Facebookiem stosowne umowy. Jako administrator nie podejmujemy żadnych decyzji odnośnie przetwarzania wglądu w dane (Insights) oraz wszystkich innych informacji wynikających z art. 13 RODO, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora oraz okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach użytkownika. Facebook uznaje wspólną odpowiedzialność za dane wglądu z administratorami stron i przejmuje główną odpowiedzialność, patrz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  Jeżeli posiadacie Państwo profil na Facebooku lub Instagramie i jesteście zalogowani, Facebook może np. analizować Państwa zachowanie użytkownika i stworzyć stosowny do zachowania profil użytkownika. Te dane użytkownika przetwarzane są regularnie w celu badania rynku oraz do celów (spersonalizowanej) reklamy. Przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie w myśl art. 6, ust. 1 S, lit. a RODO. Jeżeli chcielibyście wystąpić z zapytaniem o informację lub dochodzić roszczeń z tytułu praw użytkownika, dochodzenie tych praw możliwe jest wobec nas lub wobec Facebooka. Dalsze informacje w zakresie gromadzenia i wykorzystania danych, jak również Państwa praw i możliwości ochrony znajdziecie Państwo pod:

  https://facebook.com/about/privacy und https://instagram.com/about/legal/privacy/

  2.5 Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences oraz Facebook – Coneversion

  Rodzaj i cel przetwarzania: W ramach naszych ofert online stosujemy tak zwany „piksel Facebooka” mediów społecznościowych Facebooka, który obsługiwany jest przez Facebook Inc., Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, o ile mają siedzibą w Europie, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Sqaure, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Poprzez piksel Facebook może oznaczyć Państwa jako przeglądających naszą ofertę online jako grupę docelową dla przedstawiania ofert (tak zwane „Facebook – Ads”). Stosujemy piksel Facebooka, aby wyświetlać reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które jest określane na podstawie odwiedzania określonych stron), które przekazujemy Facebookowi (tak zwane Custom Audiences).

  Poprzez piksel Facebooka chcemy zagwarantować, że nasze reklamy na Facebooku współgrają z potencjalnym zainteresowaniami użytkownika i nie są uciążliwe.  Ponadto możemy poznać skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku w celach statystycznych i w celu badania rynku, poprzez to, że widzimy, czy użytkownik po kliknięciu na ogłoszenie reklamowe Facebooka został przekierowany na naszą stronę internetową (tak zwana konwersja).

  Podstawa prawna: Podstawą prawną połączenia piksela Facebooka, Facebook Custom Audiences oraz konwersji Facebooka oraz połączonym z tym transferem do Facebooka jest Państwa zgoda (art. 6, ust. 1, lit. a RODO).

  Stany Zjednoczone uważane są przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) za kraj o niewystarczającym według standardów Unii Europejskiej poziomie ochrony danych osobowych. Istnieje zatem przede wszystkim ryzyko, że dane przetwarzane są przez instytucje USA w celu kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości wdrożenia odwoławczych środków prawnych.

  Odbiorca: Podczas każdej wizyty na Państwa profilu przenoszone są dane osobowe, włącznie z Państwa adresem IP do Facebooka w USA. Te dane osobowe przechowywane są przez Facebook. Dane zgromadzone w procesie technicznym Facebook może w pewnych okolicznościach udostępniać osobom trzecim. Nasze przedsiębiorstwo nie otrzymuje od Facebooka żadnych informacji, na podstawie których można zidentyfikować osoby, których to dotyczy. Na przetwarzanie danych zawarliśmy z Facebookiem umowę o przetwarzanie danych odnośnie przetwarzania danych osobowych poprzez piksel Facebooka, Facebook Custom Audiences oraz konwersję Facebooka.

  Odwołanie zgody: Jeżeli nie życzylibyście sobie Państwo gromadzenia i używania Państwa danych w celu przedstawienia ogłoszeń reklamowych na Facebooku przez piksel Facebooka, możecie to zasadniczo dezaktywować poprzez stosowne ustawienia na:

  https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen#=.

  Dalsze odnośne informacje znajdziecie Państwo na oświadczeniu o ochronie danych osobowych Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php 

  Alternatywnie można dostosować użycie plików cookie w naszych ustawieniach cookie (patrz niżej na tej stronie).

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnianie Państwa danych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeżeli uniemożliwicie Państwo dostęp, może dojść do ograniczenia funkcji na stronie internetowej.

  Szyfrowanie SSL: Aby chronić Państwa dane podczas przenoszenia, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS 4.

  2.6  Wtyczka Borlabs Cookie

  Nasza strona internetowa używa wtyczki Borlabs Cookie (Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg) w celu zarządzania zgodami. Narzędzie to stosuje pliki cookie niezbędne ze względów technicznych (borlabs – cookie), aby przechowywać Państwa zgody na pliki cookie.

  W  Borlabs – Cookie przechowywane są Państwa zgody, których udzieliliście wchodząc na stronę internetową. Jeżeli chcecie odwołać zgody, usuńcie po prostu pliki cookie w Państwa przeglądarce. Jeśli wejdziecie ponownie na stronę / załadujecie ją ponownie, wówczas ponownie zostaniecie Państwo zapytani o zgodę. Dalsze informacje w tym zakresie znajdziecie w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Borlabs Cookie pod: https://de.borlabs.io/datenschutz/.

  2.7 Stosowanie oprogramowania Matomo

  Za pomocą lokalnie zainstalowanego narzędzia analizy Matomo oceniamy zachowania użytkowników lokalnie na serwerze. Matomo samo nie gromadzi danych, lecz sięga do bazy danych serwera www. Serwer www skraca każdy żądany adres IP przed zapisaniem go do dziennika plików. Tym samym baza danych jest wystarczająco zanonimizowana i nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków odnośnie poszczególnych osób.

  Jeśli udzieliliście Państwo zgody, na tej stronie zostanie użyte Matomo (wcześniej Piwik), otwartoźródłowe oprogramowanie do statystycznej analizy ruchu na stronie internetowej. Dostawcą oprogramowania Matomo jest InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo stosuje pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym, dzięki którym można ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę.

  Jeżeli wywoływane są podstrony, wówczas zapisywane są poniższe informacje: Adres IP użytkownika, skrócony o ostatnie dwa bajty (zanonimizowany), wywołana podstrona i czas wywołania strony, poprzez którą użytkownik trafił na naszą stronę (referrer), jaka przeglądarka z jakimi wtyczkami jest używana, jaki system operacyjny z jakim rozwiązaniem ekranowym, czas pobytu na stronie internetowej, strony, które są dostępne z wywoływanej podstrony. Używanie Matomo następuje w celu podniesienia jakości naszej strony oraz umieszczanych na niej treści. Poprzez to dowiadujemy się, w jaki sposób korzysta się z naszej strony internetowej i możemy stale optymalizować naszą ofertę.

  Poprzez anonimizację adresu IP o sześć pozycji bierzemy pod uwagę interes osób przeglądających stronę w zakresie ochrony danych osobowych. Danych nie używamy do tego, aby zidentyfikować użytkownika i nie są one łączone z innymi danymi. Informacje zgromadzone poprzez pliki cookie o korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.

  Przenoszenie do państw trzecich: Serwer znajduje się na obszarze Unii Europejskiej. Zgromadzone dane nie są przekazywane państwom trzecim.

  Odwołanie zgody: W każdym czasie możecie Państwo odwołać zgodę na gromadzenie i analizę Państwa danych przez Matomo na dole jednym kliknięciem myszki za pomocą pola wyboru. Wtedy na Państwa urządzeniu zapisze się tak zwany Opt-Out-Cookie, który ma dwa lata ważności. Ma to taki skutek, że Matomo nie zgromadzi żadnych danych o sesji na stronie. Prosimy jednak mieć na uwadze, że plik Opt-Out-Cookie zostanie usunięty w chwili, gdy usuniecie Państwo wszystkie pliki cookie.

  2.8 Video YouTube

  Rodzaj i cel przetwarzania: Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy video YouTube. Administratorem właściwych wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (w dalszej części zwany „YouTube”). YouTube LLC jest spółką – córką Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (w dalszej części zwaną „Google”). Gdy odwiedzacie stronę z wtyczką YouTube, tworzone jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym YouTube jest informowane, jakie strony odwiedzacie. Jeżeli jesteście zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkowywać Państwu osobiście wasze wybory podczas surfowania na YouTube. Zapobiegniecie temu wylogowując się wcześniej ze swojego konta na YouTube.

  Gdy rozpoczyna się video YouTube, dostawca używa pliki cookie, które zbierają wskazówki odnośnie zachowania użytkownika.

  Dalsze informacje w zakresie celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy usługi. Tam też uzyskacie dalsze informacje w zakresie Państwa odnośnych praw oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności ((https://policies.google.com/privacy).

  Podstawa prawna: Podstawę prawną połączenia YouTube i związanego z tym transferu danych do Google stanowi Państwa zgoda w myśl art. 6, ust. 1, lit. a) RODO).  Jeżeli chodzi o gromadzenie informacji na Państwa urządzeniu końcowym lub o dostęp do informacji, które już są zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, podstawę prawną stanowi Państwa zgoda w myśl § 25 TTDSG / niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych.

  Odbiorca: Wywołanie YouTube automatycznie wyzwala połączenie z Google.

  Okres przechowywania: Okres przechowywania jest różny. Ustawione pliki cooki przechowywane są zasadniczo do chwili odwołania Państwa zgody. YouTube zapisuje jednak w razie potrzeby dane także w innych plikach cookie. Jeśli chcecie Państwo temu zapobiec, należy zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce.

  Odwołanie zgody: Dostawca obecnie nie oferuje możliwości prostego Opt-Out lub zablokowania przenoszenia danych. Jeżeli chcecie Państwo zapobiec śledzeniu Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, należy w narzędziu Cookie-Consent odwołać zgodę na konkretne kategorie plików cookie lub wszystkie pliki cookie niepotrzebne ze względów technicznych oraz transfery danych. W takiej sytuacji nie będziecie mogli Państwo jednak korzystać z naszej strony lub będziecie mogli korzystać z niej w sposób ograniczony.

  Dalsze informacje w zakresie ochrony danych na YouTube znajdziecie państwo w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy: https://www.google.pl/intl/de/policies/privacy/

  Przenoszenie do państw trzecich: Ponieważ do przenoszenia danych w USA nie istnieje decyzja o adekwatności, nie można wykluczyć, że instytucje w każdorazowym państwie trzecim (np. poprzez uprawnienia do zbierania danych wywiadowczych) mogą uzyskać dostęp do przenoszonych danych w celu ich gromadzenia i analizy. Nie można zatem zagwarantować dochodzenia praw osób, których one dotyczą. Na przetwarzanie można zgodzić się odpowiednio poprzez baner plików cookie lub odwołać udzieloną już zgodę. Zawarliśmy z YouTube standardową klauzulę umowną Komisji Europejskiej.

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnienie Państwa danych jest dobrowolne, wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Jeżeli przerwiecie dostęp, może poprzez to dojść do ograniczenia funkcji na stronie internetowej.

  2.9 Informacja o prawie sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

  Prawo do sprzeciwu w poszczególnych przypadkach: Macie Państwo prawo, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacji, w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które następuje na mocy art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Dotyczy to również opartego na tym postanowieniu profilowania w rozumieniu ar. 4, nr 4 RODO.

  Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy mogli wykazać ważne uzasadnione prawnie podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Odbiorca sprzeciwu: Sprzeciw może być złożony bez zachowania przypisanej formy, z odnośnikiem „sprzeciw”, przy jednoczesnym wskazaniu Państwa nazwiska, adresu lub innych właściwości identyfikacyjnych, do inspektora ochrony danych.

  2.10  Zmiana naszych postanowień w zakresie ochrony danych osobowych

  Zastrzegamy sobie możliwość dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, aby zawsze spełniało wymogi prawne lub aby zrealizować zmianę naszych świadczeń w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. w przypadku wprowadzenia nowych serwisów. Dla Państwa kolejnej wizyty obowiązuje wówczas nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych.

  3. Przetwarzanie poza stroną internetową

  Ankieta satysfakcji klienta

  W ramach ankiety dotyczącej satysfakcji klienta pracujemy z narzędziami Microsoft Form Microsoft. Narzędzie to jest udostępniane przez Microsoft Ireland Operations Limited oraz One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Irlandia. Zawarliśmy z Microsoft Ireland Operations Limited umowę o przetwarzanie danych, która spełnia wymogi art. 28 RODO.

  Rodzaj i cel przetwarzania: Dane wskazane przez Państwa w formularzu ankiety użyte są wyłącznie w celu analizy Państwa satysfakcji. Dane zbierane są w sposób zagregowany, abyśmy mogli je wykorzystać w celu optymalizacji naszego serwisu i naszych usług.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art. 6, ust. 1, lit. a) RODO).

  Odbiorca: Odbiorcą danych są właściwi pracownicy przedsiębiorstwa oraz i w razie potrzeby usługodawcy IT jako podmioty przetwarzające.

  Przenoszenie do państw trzecich: Dane podawane w ankiecie z reguły przenoszone są na serwer Microsoft w USA i tam przechowywane. Dla USA nie istnieje decyzja o adekwatności Komisji Europejskiej. Zawarliśmy z Microsoft tzw. standardową klauzulę umowną Komisji Europejskiej.

  Okres przechowywania: Państwa dane są usuwane z chwilą odwołania Państwa zgody, najpóźniej jednak po (jednym) roku.

  Udostępnianie wymagane ustawowo lub jako warunek zawarcia umowy: Udostępnienie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niestety bez Państwa danych optymalizacja naszych serwisów i usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami nie jest możliwa.

  Odwołanie: Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa odwołania, wystarczy wysłanie E-Maila do inspektora ochrony danych.